(2)
(2)

מיטה: 1500 ₪ (במקום 2000 ₪) שידה 2 מגירות : 510 ₪ (במקום 600 ₪) ליחידה ספרייה + כוננית 1.20 : 1530 ₪ (במקום 1800 ₪) ספרייה + כוננית 1.60:1800 ₪ (במקום 2400 ₪) יחידת 3 מגירות :680 ₪ (במקום 800 ₪) ארון:2000 ₪ (במקום 2600 ₪) תוספת קלפה / מגירות / מיטת חבר: 1190 ₪ (במקום 1400 ₪)


  • משלוח:  

https://www.facebook.com/Yofi.Shel.Riut/