מעקה למיטת ילדים. המעקה מונח על דופן המיטה.


  • משלוח:  

https://www.facebook.com/Yofi.Shel.Riut/