5999 ₪ כולל 6 כ
5999 ₪ כולל 6 כ

גוף שולחן :אגוז / אלון טבעי רגל: אלון טבעי מידות: 160/100+4X50


  • משלוח:  

https://www.facebook.com/Yofi.Shel.Riut/