57-111
57-111

מידות השולחן: 130+2X50 קוטר גוף השולחן: אלון טבעי, 3,400 ₪ (במקום 4,536 ₪) בטון אפקט (מחיר שונה- 3,400 ₪ במקום4,536) רגל השולחן:אלון טבעי


  • משלוח:  

https://www.facebook.com/Yofi.Shel.Riut/